HƯỚNG DẪN XEM CAMERA TRÊN WEBSITE Internet Explorer (IE)

HƯỚNG DẪN
XEM CAMERA TRÊN WEBSITE

Internet Explorer (IE) 

1.Click đôi vào biểu tượng Internet Explorer (IE) 

 2.click Tools 


Chọn Internet Options : 

 

3.     Click the Security tab – Custom Level button.

 

 

4.     Tiếp theo,Click chọn như sau:

ActiveX and plug-ins – Enabled

Download Signed ActiveX Control – Enabled

Script ActiveX controls marked as safe for scripting – Enabled

 

Download unsigned ActiveX Control – Prompt

Initialize and script ActiveX controls not mark as safe – Prompt

 

 

6.     Click OK and Apply and OK. Tắt và Khởi động lại Internet Explorer (IE).

.     Xong phần cài IE , tiếp theo là download phần mềm sau:

http://www.mediafire.com/download/pmg7msljea7wvfd/NewActive.exe

.     Sau khi download phần mềm về, PH hãy click vào và cài đặt (cứ next hoặc OK là được)

 

 

7.Tiếp theo là bật lại Internet Explorer (IE) , vào địa chỉ sau :

http://behanhphuc.com/cameras/list/

 

 

8. Chọn đúng Camera và đăng nhập vào với User, Pass của Lớp: 

Đăng nhập

Liên hệ

Địa chỉ Số 02 - Lê Thanh Nghị, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu. Điện thoại 0511.3624220 Email admin@behanhphuc.com

Camera trực tuyến

Hướng dẩn xem camera