LỊCH SINH HOẠT MỘT NGÀY CỦA BÉ

LỊCH SINH HOẠT MỘT NGÀY CỦA BÉ

 

THỜI GIAN NỘI DUNG SINH HOẠT CỦA BÉ
06h45 - 08h00 - Đón trẻ
- Ăn sáng - Uống sữa
08h00 - 09h00 - Thể dục sáng
- Tổ chức hoạt động học có chủ định.
09h00 - 09h15 - Ăn giữa buổi
09h15 - 10h30 - Vui chơi (trong lớp)
- Hoạt động ngoài trời
10h30 - 11h30 - Vệ sinh
- Ăn trưa ; Tráng miệng
11h30 - 14h00 - Vệ sinh - Ngủ trưa
14h00 - 15h00 - Vệ sinh
- Ăn xế - Uống sữa

15h00 - 15h40
- Chơi và hoạt động theo ý thích
- Các hoạt động học năng khiếu
15h40 - 17h00 - Vệ sinh – Trả trẻ (Những trẻ không ăn tối).
- Vệ sinh - Ăn tối
17h40 - 18h30 - Chơi - Trả trẻ

Đăng nhập

Liên hệ

Địa chỉ Số 02 - Lê Thanh Nghị, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu. Điện thoại 0511.3624220 Email admin@behanhphuc.com

Camera trực tuyến

Hướng dẩn xem camera