VIDEO SINH NHẬT CÁC BÉ TRONG THÁNG 12

1. MỪNG SINH NHẬT BÉ Phạm Nguyễn Tiến Thắng (03.12.2015) LỚP BÉ 3:

XEM THEM TAI : https://www.youtube.com/watch?v=HoB4kFeZAqg&list=PLKd5x34xnW5Z7KaZn3DCIz3KaFFgzam_V

hay tại : Trang Sinh Nhật BHP

https://sites.google.com/site/bhpchucmungsinhnhat/sinh-nhat-be/khoi-nha-tre-se-se-hoa-mi-be

2. CHÚC MỪNG SINH NHẬT BÉ BÔNG (04.12.2015) LỚP BÉ 1 (Trần Thị Tuyết Mai)

XEM THEM TAI : https://www.youtube.com/watch?v=pMbyjMZcbME&list=PLKd5x34xnW5Z7KaZn3DCIz3KaFFgzam_V

3. CHÚC MỪNG SINH NHẬT BÉ PHƯƠNG MINH TRÍ (15.12.2015) LỚP NHỠ 4

(BÉ CÙNG CÁC BẠN ĐI SIÊU THỊ MUA BÁNH SINH NHẬT)

XEM THEM TAI :

https://youtu.be/ahFs78aXm68?list=PLKd5x34xnW5Z7KaZn3DCIz3KaFFgzam_V

4.Chúc Mừng Sinh Nhật Tom (Lê Thanh Nhân 26.12.2015) Lớp Nhỡ 2

Album : https://goo.gl/photos/3QoMjAaT6XejkjYP9

Video Youtube: https://youtu.be/ahFs78aXm68?list=PLKd5x34xnW5Z7KaZn3DCIz3KaFFgzam_V

 

5. Mừng Sinh nhật Bé Nguyễn Mỹ Vân(22.12.2015) Lớp Bé 3

Video Youtube: https://youtu.be/Nzn0zRuV2ME?list=PLKd5x34xnW5Z7KaZn3DCIz3KaFFgzam_V

6. CHÚC MỪNG SINH NHẬT BÉ THỤC UYÊN (30.12.2015) LỚP LỚN 2

Xem thêm tại : https://sites.google.com/site/bhpchucmungsinhnhat/sinh-nhat-be/khoi-lon/chucmungsinhnhatbethucuyen30122015loplon2#

Đăng nhập

Liên hệ

Địa chỉ Số 02 - Lê Thanh Nghị, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu. Điện thoại 0511.3624220 Email admin@behanhphuc.com

Camera trực tuyến

Hướng dẩn xem camera