Tổng Hợp Sinh Nhật Các Bé tháng 04/2016

1.Chúc mừng sinh nhật Bạn Đoàn Nguyễn Nam An (2.4.2016) Lớp Bé 3

Video YOUTUBE : https://youtu.be/Mo7LFvr_kx4

ALBUM: https://www.facebook.com/mnbehanhphuc/photos/?tab=album&album_id=1732313730338207

-------------------------------------------------------------------------------------------------

2.Chúc mừng sinh nhật bạn Trần Ngọc Khải Hoàn(4.4.2016) lớp Lớn 2

ALBUM: https://www.facebook.com/mnbehanhphuc/photos/?tab=album&album_id=1733098656926381

YouTuBe : https://youtu.be/C-XvsDpcKqk

  

-------------------------------------------------------------------------------------------------

3.Chúc mừng sinh nhật BẠN Nguyễn Anh Khôi (16.4.2016) LỚP BÉ 2

 

Video YouTuBe: https://youtu.be/y9FNBxxJHMk

Album: https://goo.gl/photos/a8URzrZhcxHrAVHH9

  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

4.Chúc mừng sinh nhật 2 BẠN BIA VÀ TÔM (19.4.2016) LỚP LỚN 2

VIDEO YOUTUBE : https://youtu.be/AVxrsSrXE1E

ALBUM: https://www.facebook.com/mnbehanhphuc/photos/?tab=album&album_id=1738687896367457

-------------------------------------------------------------------------------------------------

5.Chúc mừng sinh nhật BẠN NGUYỄN THIỆN NHÂN (BOND) (19.4.2016) LỚP BÉ 1

Video YouTuBe: https://youtu.be/fPGNu_ajM94

Album: https://goo.gl/photos/JTVwmjgLZwb4aAyq7

-------------------------------------------------------------------------------------------------

6.Chúc mừng sinh nhật NESSY (25.4.2016) LỚP SE SẺ

Video YouTuBe: https://youtu.be/5ZWLPjYMo5c

ALBUM: https://www.facebook.com/mnbehanhphuc/photos/?tab=album&album_id=1741341146102132

-------------------------------------------------------------------------------------------------

7.CHÚC MỪNG SINH NHẬT BÉ HÀ TUỆ MẪN (25.4.2016) LỚP NHỠ 3

VIDEO YOUTUBE: https://youtu.be/antKswysSuQ

ALBUM ẢNH : https://goo.gl/photos/RVwaSqga6rwmyi5P6

-------------------------------------------------------------------------------------------------

8.CHÚC MỪNG SINH NHẬT BẠN BEN (Nguyễn Phước Nam Quân) (01/5/2016) LỚP BÉ 1 

ALBUM: https://goo.gl/photos/cVu9su7cuQKyspAr5
VIDEO YOUTUBE : https://youtu.be/PY1F7GMzYlU

-------------------------------------------------------------------------------------------------

9.Chúc mừng sinh nhật bé Trương Phùng Như Ngọc(27.4.2016) lớp Nhỡ

ALBUM: https://www.facebook.com/mnbehanhphuc/photos/?tab=album&album_id=1744057152497198

VIDEO YOUTUBE :https://youtu.be/F-L1KhRGiic

Đăng nhập

Liên hệ

Địa chỉ Số 02 - Lê Thanh Nghị, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu. Điện thoại 0511.3624220 Email admin@behanhphuc.com

Camera trực tuyến

Hướng dẩn xem camera