ALBUM SINH NHẬT CÁC BÉ THÁNG 03/2016

   FACEBOOK : http://facebook.com/mnbehanhphuc

1.Chúc mừng sinh nhật bé Trần Minh Nguyệt (17.3.2016) lớp bé 2

2.Chúc mừng sinh nhật bé Trần Gia bảo (17.3.2016) lớp Bé 1

3.CHÚC MỪNG SINH NHẬT BẠN BEN (Phan Công Duy Nam 20-3-2016) LỚP BÉ 3

4.Chúc Mừng Sinh nhật bạn Nguyễn Văn Khôi Vĩ (25.3.2016) Lớp Nhỡ 3

Đăng nhập

Liên hệ

Địa chỉ Số 02 - Lê Thanh Nghị, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu. Điện thoại 0511.3624220 Email admin@behanhphuc.com

Camera trực tuyến

Hướng dẩn xem camera