ALBUM SINH NHẬT CÁC BÉ THÁNG 02.2016

YouTuBe : http://bit.ly/1LsHohB

Facebook: http://facebook.com/mnbehanhphuc

 

1.Chúc mừng sinh nhật bạn Trương Lê Gia Nhi (08/02/2016) lớp Họa Mi 

Album Ảnh : https://goo.gl/photos/BNLxxWDxGSd7CqBJ8

 

2.Chúc mừng sinh nhật bé Nguyễn Thảo Nguyên (Misa) Lớp Lớn 2

Album Ảnh : https://goo.gl/photos/BrCqfobfq5PVzvbq7

 

3. Chúc mừng sinh nhật bạn Hoàng Trung Hải, Nguyễn Quỳnh Anh (15/02/2016) Lớp Lớn 1

Album Ảnh : https://goo.gl/photos/SpdLmYvzzrpqSamB8

 

4.Chúc mừng sinh nhật bạn Bùi Mai Khôi (22/02/2016) Lớp Lớn 2 

Album Ảnh : https://goo.gl/photos/6gRZ4dX5VB5ogxXt5

 

5.Chúc Mừng Sinh Nhật bạn Phạm Nguyễn Cẩm Linh (25.2.2016) Lớp Nhỡ 3

Album Ảnh : https://goo.gl/photos/KtkW6BuZCWUg8m7Q9

 

6.Chúc mừng sinh nhật bạn Thân Mạnh Đức (25.2.2016) lớp Lớn 1:

Album ảnh: https://goo.gl/photos/gpoDrUi3BniPVquS7

 

7.Chúc mừng sinh nhật bé Nguyễn Ngọc Bảo Trân (27.02.2016) lớp Lớn 2

ALBUM ẢNH : https://goo.gl/photos/Z4rmiQpYnLPfcDr19

 

8.Chúc mừng sinh nhật bé Nguyễn Gia Linh (27.02.2016) lớp Bé 2

ALBUM ẢNH : https://goo.gl/photos/Z4rmiQpYnLPfcDr19

Đăng nhập

Liên hệ

Địa chỉ Số 02 - Lê Thanh Nghị, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu. Điện thoại 0511.3624220 Email admin@behanhphuc.com

Camera trực tuyến

Hướng dẩn xem camera